کاربر /نویسنده ارجمند

برای دریافت وجه/درآمد خود از کافه کسب و کار فرم زیر را تکمیل کرده و در صورت تایید واحد مالی، مبلغ درخواستی به حساب شما واریز خواهد شد.

 

این فرم فقط برای کاربران عضو قابل مشاهده است.