شماره حسابها

شماره حسابهای کافه کسب و کار

فقط شماره حسابها و شماره کارت های اعلام شده در این صفحه از نظر کافه کسب و کار معتبر است.

حتما پس از پرداخت اطلاعات حواله خود را از طریق راههای ارتباطی ما اطلاع دهید.

تایید اطلاعات حواله ممکن است کمی زمانبر باشد، پس شکیبا باشید.

کلیه حسابهای ذکر شده به نام نیما ملکی میباشد.

بانکبانکشماره حسابشماره کارتپرداخت آنلاین
ملت۴۸۳۵۵۷۵۲۱۵۶۱۰۴-۳۳۷۵-۷۶۸۶-۲۹۴۸پرداخت آنلاین
سامان۸۲۴-۸۰۰-۲۵۶۲۴۷۳-۱۶۲۱۹-۸۶۱۰-۳۴۰۳-۷۹۷۷
صادرات۰۱۱۰۷۹۵۳۰۰۰۰۳۶۰۳۷-۶۹۷۴-۱۴۳۴-۴۸۳۵