شماره حسابهای کافه کسب و کار

فقط شماره حسابها و شماره کارت های اعلام شده در این صفحه از نظر کافه کسب و کار معتبر است.

حتما پس از پرداخت اطلاعات حواله خود را از طریق راههای ارتباطی ما اطلاع دهید.

تایید اطلاعات حواله ممکن است کمی زمانبر باشد، پس شکیبا باشید.

کلیه حسابهای ذکر شده به نام نیما ملکی میباشد.

بانکبانکشماره حسابشماره کارتپرداخت آنلاین
ملت48355752156104-3375-7686-2948پرداخت آنلاین
سامان۸۲۴-۸۰۰-۲۵۶۲۴۷۳-۱6219-8610-3403-7977
صادرات01106603230096037-6974-9713-8625