داستان‌ موفقیت کسب‌وکارها

چرا استارتاپ کارپینو به اندازه‌ی اسنپ و تپسی معروف نشده است؟

چرا استارتاپ کارپینو به اندازه‌ی اسنپ و تپسی معروف نشده است؟

وقت آن رسیده تاکمی درباره‌ی استارتاپ جوان کارپینو با شما صحبت کنیم. ایده‌ی استارتاپ تاکسی‌های اینترنتی زمانی شکل گرفت که برخی‌از مردم دیگر از سوارشدن بر وسایل حمل‌ونقل عمومی به ... مطالعه مقاله

چگونگی راه‌اندازی استارتاپ با سرمایه‌ای بسیار اندک

چرا یک استارتاپ به پول نیاز دارد ابتدا قبل از پرداختن به مقاله چگونگی راه‌اندازی استارتاپ با سرمایه‌ای بسیار اندک اجازه دهید به بررسی این مسئله بپردازیم که اصولا چرا یک استارتاپ ... مطالعه مقاله