معرفی استارتاپ

در این بخش به معرفی استارتاپ‌های ایرانی و خارجی فعال و موانع و شرایط موفقیت و شکست آن‌ها و همچنین اخبار حوزه آن‌ها پرداخته‌ایم. معرفی استارتاپ‌های معروف و جدید ایران و جهان را در این بخش مطالعه کنیم و از تجربیات آن‌ها استفاده کنیم و از قصه‌های آن‌ها پند بگیریم. در بخش معرفی استارتاپ ما داستان شکل‌گیری و تحلیل استارت‌آپ‌ها می‌پردازیم.