آموزش بازاریابی تلفنی

بازاریابی تلفنی با این که از نظر عده زیادی کاملا مقولیه ای رد شده و نا موفق است ولی در کل درصورتی که درست اجرا گردد موفق خواهد بود. در این بازاریابی از طریق تلفن به ساده ترین راه نسبت به ارایه محصولات و خدمات پرداخته می شود. اگر این بازاریابی درست انجام شود اثربخشی بالایی خواهد داشت. در این بخش مجله آموزشی کافه کسب و کار به آموزش بازاریابی تلفنی می پردازد