انواع روش‌های بازاریابی

بازاریابی علمی است که به سرعت پیشرفت می‌کند و ما روز به روز شاهد روش های مارکتینگ جدیدی هستیم. دلیل این موضوع هم واضح است: هر چه نباشد، بازاریابی یک علم پول‌ساز است.

ما شک نداریم که شناختن انواع روش های بازاریابی، نه تنها برای شما جذاب خواهد بود، بلکه می‌تواند در انتخاب استراتژی درست بازاریابی به شما کمک کند. بنابراین تصمیم گرفتیم بخشی را راه بیندازیم که در آن به بررسی روش های متنوع بازاریابی بپردازیم.